Política de Privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

A efectes del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OPTICA SANABRE, S.A. informa a l'Usuari de la existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a OPTICA SANABRE i baix la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, OPTICA SANABRE precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per la prestació dels seus serveis.

  

Registre de fitxers i formularis

La complementació del formulari de registre es obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·liciten dades de caràcter personal.

D'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com conseqüència del seu registre com Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de OPTICA SANABRE amb C.I.F A58593187 i domicili al C/ AMARGOS 7, 08002 BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

  

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari es l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant OPTICA SANABRE de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. OPTICA SANABRE no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui un altra font, per lo que tampoc assumeix responsabilitat alguna en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. OPTICA SANABRE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a OPTICA SANABRE de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com conseqüència d'errors, defectes o omissions, a la informació facilitada per OPTICA SANABRE sempre que procedeixi de fonts alienes a OPTICA SANABRE.

  

Cookies

El lloc web www.opticasanabre.es no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats al propi terminal de l'usuari i serveixen pe facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes formes, l'usuari te la possibilitat de configurar el navegador de tal forma que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

  

Finalitats

Les finalitats d'OPTICA SANABRE son el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació.

  

Menors d'edat

En el cas que alguns dels nostre serveis vagin dirigits específicament a menors de edat, OPTICA SANABRE sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, para al tractament automatitzat de les dades.

  

Cessió de dades a tercers

OPTICA SANABRE no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

 

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la direcció de Internet info@opticasanabre.com, o be per correu ordinari dirigit a OPTICA SANABRE, SA., Ref. LOPD a C/ AMARGOS 7, 08002 BARCELONA. Per exercitar aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de la Agència de Protecció de Dades, es necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant OPTICA SANABRE, SA mitjançant l'enviament de fotocopia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podran realitzar al propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

  

Mesures de seguretat

OPTICA SANABRE ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu alcans per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a OPTICA SANABRE. OPTICA SANABRE no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades por causes alienes a OPTICA SANABRE; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Procés de Dades, al sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'OPTICA SANABRE. No obstant amb això, l'Usuari te que ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

  

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentin el tractament automatitzat de les mateixes per part d'OPTICA SANABRE, SA., en la forma i per les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.