Avís Legal
 
El present avís legal (en endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet http://www.opticasanabre.com (en endavant, la "Web") d'OPTICA SANABRE, SA amb domicili social al c/ Amargós 7, 08002 Barcelona amb CIF A58593187 e inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

  

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre OPTICA SANABRE, SA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. 
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de BARCELONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

  

Contingut i us

L'usuari queda informat i accepta que l'accés a la present web no suposa, en cap cas, l'inici d'una relació comercial amb OPTICA SANABRE, SA.
El titular de la web no s'identifica amb les opinions expressades a la mateixa pel seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, puguent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquest apareixen presentats o localitzats en els seus servidors.

   

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de las pàgines web i el seu disseny gràfic i codis son titularitat d'OPTICA SANABRE, SA i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit d'OPTICA SANABRE, SA. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe, continguts a les pàgines web de l'Empresa son propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

  

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web d'OPTICA SANABRE, SA tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre les mateixes.