Desenvolupador
 
Està visitant el lloc web de OPTICA SANABRE, SA
 

Informació de contacte

Si té algun dubte o desitja fer algun comentari sobre el contingut o el funcionament del lloc web, envieu un correu electrònic a la següent adreça: info@opticasanabre.com

  

Drets d'autor - copyright

El lloc web de OPTICA SANABRE, SA es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre drets d'autor i propietat intel·lectual i industrial. El contingut del lloc web és propietat de OPTICA SANABRE, SA, inclosos els documents descarregables i les il·lustracions de qualsevol tipus (imatges, fotografies, etc.). Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc o el seu contingut, sigui quin sigui el suport, sense el consentiment exprés de OPTICA SANABRE, SA

   

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals registrades a través de la pàgina web s'utilitzen exclusivament per a ús intern de OPTICA SANABRE, SA De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, els usuaris de la pàgina web tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, dret a l'oblit o oposició de les seves dades. Poden exercir aquest dret enviant una carta a la següent adreça: C / Amargós, 7, 08002, BARCELONA; o bé, enviant un correu electrònic a l'adreça info@opticasanabre.com

  

Utilització del lloc web

OPTICA SANABRE, SA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les dades publicades en el lloc web. Les dades publicades no tenen caràcter contractual. OPTICA SANABRE, SA no té cap control ni assumeix per tant cap responsabilitat pel que fa a el contingut dels possibles llocs als quals es pugui accedir a través d'https://www.opticasanabre.com